Tuesday, 7 June 2011

Dabaree Seenaa Ummata Oromoo

      Dabaree seenaa ummata oromoo jalatti yaada qophaawu kana irratti akka hirmaattan isin gaafanna